Waarom paarden?

  • Met ANDERS LEREN MET PAARDEN leer je in beweging en interactief (visueel-kinesthetisch) in plaats van stilzittend informatie tot je nemen via met name het gehoor (auditief).
  • Door de driedimensionale beweging en de hogere lichaamstemperatuur van het paard communiceren de beide hersenhelften optimaal zodat de lesstof goed wordt opgenomen.
  • Het paard zorgt voor evenwicht in het rationele en emotionele brein, het zgn. limbische evenwicht.
  • Alle zintuigen doen mee tijdens de oefeningen op en naast het paard.
  • Een paard oordeelt niet over je, waardoor je je veilig bij een paard voelt. Vanuit veiligheid kun je beter leren.
  • Naast veiligheid, gaat het bij een paard ook over andere kwaliteiten, zoals contact maken, duidelijk weten wat je wilt, overtuigend optreden, vertrouwen geven en grenzen aangeven.
  • Het paard reageert op hoe je je werkelijk voelt, niet op hoe je je voordoet.
  • Omdat paarden zoveel impact hebben, zal de leerervaring minder snel vergeten worden dan in een regulier traject.